Sách TK Tiếng Việt
428 BU-N
11 dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản : Dành cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT. :
DDC 428
Tác giả CN Bùi, Quỳnh Như
Nhan đề 11 dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản : Dành cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT. : Tổng hợp các dạng bài tập ngữ pháp căn bản nhất. / B.s.: The Windy, Bùi Quỳnh Như ; H.đ.: Nhung Đỗ
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 346tr. : hình vẽ ; 21cm
Tùng thư Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh
Tóm tắt Gồm những bài tập tiếng Anh nhằm rèn luyện ngữ pháp về chia động từ, câu trực tiếp gián tiếp, câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ,...
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Địa chỉ 15Kho Trung tâm Đà nẵng(2): 15100368-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167421
0022
004415C4EF9-226A-4573-9277-44BED60440F6
005201712271536
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20171227153459|zhonghanh
082 |a428|bBU-N
100 |aBùi, Quỳnh Như
245 |a11 dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản : Dành cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT. : |bTổng hợp các dạng bài tập ngữ pháp căn bản nhất. / |cB.s.: The Windy, Bùi Quỳnh Như ; H.đ.: Nhung Đỗ
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2015
300 |a346tr. : |bhình vẽ ; |c21cm
490 |aTủ sách Giúp học tốt tiếng Anh
520 |aGồm những bài tập tiếng Anh nhằm rèn luyện ngữ pháp về chia động từ, câu trực tiếp gián tiếp, câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ,...
653 |aTiếng Anh
653 |aBài tập
653 |aNgữ pháp
653 |aSách tham khảo
852|a15|bKho Trung tâm Đà nẵng|j(2): 15100368-9
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 15100368 Kho Trung tâm Đà nẵng 428 BU-N Sách Tiếng Việt 1
2 15100369 Kho Trung tâm Đà nẵng 428 BU-N Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào