Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình cơ sở hóa phân tích / Trần Thị Thúy, Trần Quang Tùng03-04-2020Giáo trình tập trung nghiên cứu các cân bằng hóa học xảy ra trong dung dịch nước, qua đó ứng dụng vào việc phân tích những đối tượng cụ thể dựa trên các phản ứng a xít ba zơ, phản ứng ô xy hóa khử, phản ứng tạo kết tủa và phản ứng tạo phức
Điện toán đám mây / Nguyễn Đức Tuấn, Thái Thanh Tùng03-04-2020Nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về Điện toán Đám mây, cách thức mà đám mây được vận hành, các dịch vụ được cung cấp bởi đám mây, giáo trình này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập về đám mây của các sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Thông qua các kiến thức được trình bày, sinh viên có thể hiểu rõ về cách thức mà đám mây cũng như cách dịch vụ được cung cấp hoạt động như thế nào, có thể sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi đám mây. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức về hoạt động chuyển dịch từ các hệ thống Công nghệ Thông tin truyền thống lên Đám mây để có thể triển khai hoạt động này khi làm việc trong các doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu. Và để sinh viên nắm rõ hơn về đám mây, giáo trình cũng cung cấp các cách thức để có thể triển khai các đám mây riêng cơ bản.
Giáo trình Đất nước học / Le Thi Vy, Ngo Thi Thanh Thao, Luu Chi Hai, Nguyễn The Hoa, Nguyen Thanh Binh, Le Anh Tuyet 03-04-2020This course book, adapted from a variety of invaluable materials, is structured for learners of English as a foreign language at any level of proficiency from intermediate upwards. This material is expected to be for students who want to get general views of the society of the countries where English is used as the official language. Students may have a chance to get access to the history, the constitution, the people, the education, the economy…. of many parts of the world which they may find far away from each other in the map but very close in terms of language
Giáo trình Công pháp quốc tế / PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận, GVC. Đỗ Mạnh Hồng03-04-2020Giáo trình Công pháp quốc tế năm 2019 được biên soạn nhằm cung cấp cho người học và những người quan tâm những kiến thức lý luận cốt lõi cũng như một số ngành luật, chế định pháp luật cơ bản của luật quốc tế, từ đó có thể tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các lĩnh vực khác của Luật quốc tế. Do tính chất phức tạp, phạm vi rất rộng của các vấn đề thuộc hệ thống pháp luật quốc tế cũng như những tác động trực tiếp của quan hệ quốc tế hiện đại đối với việc xây dựng và thực thi pháp luật quốc tế nên mặc dù rất cố gắng, nhưng chắc chắn giáo trình Công pháp quốc tế cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tập thể tác giả mong nhận được những nhận xét, góp ý của những người quan tâm để giáo trình Công pháp quốc tế có thể hoàn thiện hơn nữa
Giáo trình Các phương pháp phân tích / Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Ánh Hường03-04-2020- Chương 1. Giới thiệu chung về các phương pháp phân tích: giới thiệu chung, các bước của quá trình phân tích, phân loại các phương pháp phân tích, các thông số quan trọng để đánh giá phương pháp phân tích, các phương pháp chuẩn hóa. - Chương 2. Các phương pháp phân tích quang học: giới thiệu chung, đại cương về các phương pháp phân tích quang học, phương pháp phổ hấp thụ phân tử, phương pháp phổ huỳnh quang phân tử, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử, phương pháp phổ hồng ngoại. - Chương 3. Các phương pháp phân tích sắc kí: giới thiệu chung, đại cương về các phương pháp phân tích sắc kí, phương pháp sắc kí khí, phương pháp sắc ký lỏng, phương pháp sắc ký ion và các phương pháp sắc kí khác - Chuơng 4. Phương pháp điện di mao quản: nguyên tắc của phương pháp, cơ sở lí thuyết của phương pháp điện di mao quản, mao quản sử dụng trong CE, dòng điện di thẩm thấu, các kĩ thuật bơm mẫu, một số detector thông dụng trong CE, ứng dụng của CE. - Chuơng 5. Các phương pháp phân tích điện hóa: giới thiệu chung, điện cực, phương pháp đo thế, phương pháp đo độ dẫn. - Chuơng 6. Phương pháp hấp thụ miễn dịch gắn enzym: giới thiệu chung, kháng nguyên - kháng thể, nguyên tắc của phương pháp, các kỹ thuật ELISA, ưu nhược điểm và ứng dụng của phương pháp ELISA
Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Hải Phòng / Khúc Trường Sơn; GVHD: PGS.TS. Trần Hữu Tráng27-03-2020Nghiên cứu cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, thực trạng pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật...
Pháp luật về hợp đồng lao động trong quản lý lao động từ thực tiễn công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 7 thành phố Hà Nội / Trần Ngọc Tuấn; GVHD: TS. Đỗ Ngân Bình27-03-2020Nghiên cứu cơ sở lý luận về hợp đồng lao động và pháp luật về hợp đồng lao động phân tích thực tiễn và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật
Pháp luật về xác minh. thu nhập chứng cứ trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Dung; GVHD: TS. Nguyễn Triều Dương27-03-2020Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp kịnh doanh thương mại theo quy định của pháp luật...
Áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Hiệu; GVHD: PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa27-03-2020Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực mua bán hàng hóa làm rõ thực tiễn áp dụng pháp luật về việc giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa...
Hành nghề luật sư theo pháp luật ở Việt Nam / Lê Thị Ánh Thủy; GVHD: TS. Nguyễn Am Hiểu27-03-2020Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hành nghề luật sư, phân tích thực trạng về hành nghề luật sư ở Việt Nam...
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 2208