Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần kiến trúc nội thất và phát triển nghệ thuật I.D.SPACE / Trương Tuấn Như Ý; NHDKH PGS.TS Phạm Văn Dũng25-04-2017Chương 1: Nêu lên những khái niệm cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng và đánh giá về năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và phát triển nghệ thuật I.D.Space chỉ ra các ưu, nhược điểm tồn tại. Chương 3: Trình bày phương hướng và định hướng trên quan điểm cá nhân của tác giả nhằm đóng góp vào công tác xây dựng phát triển giúp công ty có thể tồn tại và phát triển trong thời buổi kinh tế thị trường. - Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh của Công ty. - Đưa ra các định hướng nhằm đóng góp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và phát triển nghệ thuật I.D.Space.
"Đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Seabank / Nguyễn Huyền Trang; NHDKH PGS.TS Mai Quốc Chánh25-04-2017Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về công tác ĐGTHCV trong Doanh nghiệp. Phân tích được thực trạng công tác ĐGTHCV tại Ngân hàng TMCP SeAbank đến năm 2020 từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam / Nguyễn Bá Dũng; NHDKH GS.TS Phạm Quang Phan25-04-2017Luận văn vận dụng cơ sở lý luận và khoa học nghiên cứu về nguồn nhân lực vào Công ty Mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EPTC) với mục tiêu cụ thể: Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về nguồn nhân lực trong điều kiện trong và ngoài nước để từ đó rút ra bài học cần thiết vận dụng cho EPTC, phân tích thực trạng phát triển NNL tại EPTC nhằm tìm ra những vấn đề tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong việc phát triển nguồn nhân lực, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho EPTC từ nay đến năm 2030.
Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Thiên Đức / Cao Thanh Huyền; NHDKH PGS.TS Mai Quốc Chánh25-04-2017- Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn May Thiên Đức. - Luận văn đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH May Thiên Đức trong giai đoạn 2012-2015; chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của điểm yếu trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty. - Luận văn đã đề xuất được hệ thống các giải pháp có tác dụng hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH May Thiên Đức trong thời gian tới.
Hoạt động phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Tiến Vinh; NHDKH PGS.TS Phạm Văn Dũng25-04-2017Chương 1: Nêu lên những khái niệm cơ bản về buôn lậu, gian lận thương mại và các hình thức buôn lậu, gian lận thương mại thường gặp; Các hình thức của hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại của Hải quan và các nhân tố ảnh hưởng. Chương 2: Đánh giá về tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015; Những kết quả đạt được về hoạt động phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2015 và chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế. Chương 3: Trình bày quan điểm của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại và đề ra một số giải pháp tăng cường hoạt động phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải quan tỉnh.
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư xây dựng dầu khí / Lê Thị Thủy; NHDKH TS Trần Thị Thu Phong25-04-2017Nghiên cứu thực tế hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Dầu Khí để tìm ra những điểm đạt được cũng như những tồn tại trong công tác sử dụng vốn kinh doanh. Từ đó đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Dầu Khí.
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công nghệ Đông Anh - Hà Nội / Nguyễn Văn Thọ; NHDKH PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên25-04-2017Chương I, Giới thiệu cơ sở lý luận của các vấn đề nghiên cứu, đặc biệt làm rõ các khái niệm và đào tạo, đào tạo nghề. Khái niệm chất lượng, chất lượng đào tạo nghề, các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo nghề và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo nghề. Chương II, làm rõ thực trạng chất lượng đào tạo nghề tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Đông Anh – Hà Nội. Các giải pháp nhà trường đang áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề tại nhà trường Đánh giá chất lượng đào tạo nghề của Trường Cao đảng nghề kỹ thuật công nghệ Đông anh – Hà Nội Chương III, Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Đông Anh – Hà Nội.
Đào tạo cán bộ, công chức, người lao động tại Cơ quan Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam / Lê Thúy Hằng; NHDKH PGS.TS Lê Văn Tâm25-04-2017Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về đào tạo cán bộ, công chức, người lao động trong nhà nước. Phân tích được thực trạng công tác đào tạo cán bộ, công chức, người lao động từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.
Hoàn thiện công tác kiểm tra nội bộ tại Tổng Cục Thuế / Hoàng Văn Trường; NHDKH GS.TS Đỗ Hoàng Toàn25-04-2017Luận văn “Hoàn thiện công tác Kiểm tra nội bộ tại Tổng cục Thuế” đã đề cập đến những kết quả đã đạt của của Kiểm tra nội bộ Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, so với yêu cầu và so với những biến động có thể xảy ra trong giai đoạn 2011-2020, kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế cần có sự đổi mới, hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế của Tổng cục Thuế. Thứ nhất, luận văn đã phân tích, hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế như khái niệm, mục đích, chức năng, vai trò, phạm vi, đối tượng của kiểm tra nội bộ; nội dung, trình tự và nhân tố ảnh hưởng đến kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế, kinh nghiệm tổ chức và thực hiện hoạt động kiểm tra nội bộ ngành thuế của một số nước trên thế giới và rút ra bài học cho Việt Nam. Thứ hai, qua việc phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế trong thời gian qua, luận văn đã rút ra những kết quả đạt được, nguyên nhân thành công, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân hạn chế, yếu kém của kiểm tra nội bộ trong Tổng cục Thuế thời gian qua. Thứ ba, luận văn đã chỉ ra những nhân tố mới ảnh hưởng đến kiểm tra nội bộ, mục tiêu cơ bản, các định hướng chủ yếu và đề ra bốn nhóm giải pháp cơ bản để hoàn thiện kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế trong thời gian tới.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin / Nguyễn Tiến Hùng; NHDKH PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân25-04-2017Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015; phân tích những tồn tại trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – Vinacomin. Những vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết và hoàn thiện trong giai đoạn 2016-2025 của Công ty.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1894