Tài nguyên và dịch vụ
(Nội quy sử dụng Thư viện truyền thống - Tài liệu văn bản)

1. Tài nguyên

             Hiện nay, Thư viện có gần 6.000 tài liệu số và trên 70.000 tài liệu đã được nhập lên phần mềm thư viện tích hợp Kipos.

2. Dịch vụ

-  Mượn, trả, gia hạn tài liệu.

-  Phục vụ đọc tại chỗ.

-  Giải đáp thông tin.

-  Tìm tin theo yêu cầu.

-  Hướng dẫn sử dụng và tra cứu tài nguyên thư viện (hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại thư viện)

- Hỗ trợ kỹ thuật.

Chi tiết xem thêm tại đây