Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Danh nhân lịch sử văn hóa: Tể tướng - Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài (1616-1688) : Thân thế - sự nghiệp / PGS.TS Nguyễn Thanh Nam. 19-01-2018Bao gồm các bài viết dưới các góc độ khác nhau về danh nhân lịch sử văn hoá Nguyễn Mậu Tài: Tể tướng, tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài - người khai khoa dòng họ Nguyễn Mậu; thân thế và sự nghiệp của danh nhân lịch sử văn hoá Nguyễn Mậu Tài; lịch sử ghi chép giai đoạn tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài làm tham tụng (tể tướng)...
Nghiệp vụ về công tác tổ chức nhà nước / B.s.: Tô Tử Hạ (ch.b.), Trần Hữu Thắng, Nguyễn Văn Dấu...19-01-2018Trình bày phương pháp, trình tự để thực hiện việc thành lập, tổ chức hoạt động, sáp nhập, giải thể các loại hình tổ chức. Công tác nhân sự trong các cơ quan. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bầu cử và phân vạch địa giới
Phương pháp giảng dạy và Tâm lý giáo dục trong trường học - Kỹ năng quản lý và giảng dạy đạt hiệu quả cao / Bộ Giáo dục và Đào tạo19-01-2018Nội dung cuốn sách gồm các phần: Phần I : Những vấn đề cơ bản về nền giáo dục Vịệt Nam hiện nay. Phần II : Tìm hiểu pháp luật về tổ chức và hoạt động của công tác giáo dục. Phần III : Tìm hiểu pháp luật về Điều lệ và tổ chức hoạt động của trường học. Phần IV : Lý luận về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học Phần V : Những vấn đề chung về môi trường giáo dục và sự phát triển nhân cách. Phần VI : Những kỹ năng giúp quản lý và giảng dạy hiệu quả Phần VII : Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy mới Phần VIII : Công tác đánh giá và lập kế hoạch giảng dạy. Phần IX : Tiêu chuẩn hiệu trưởng trường học và nghề nghiệp giáo viên Phần X : Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong trường học. Phần XI : Công tác đánh giá, điểm hạng và kết quả học tập, học bạ của học sinh. Phần XII : Danh mục thiết bị tối thiểu sử dụng trong công tác giảng dạy. Phần XIII : Tâm lý giáo dục và sự phát triển tâm lý học sinh.
Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng : Sách kèm ebook / Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn19-01-2018Tổng quan tình hình an toàn thông tin. Một số quy định về an toàn thông tin. Nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng. Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.
Hà Nội 30 năm đổi mới phát triển : (1986-2016) / Hoàng Trung Hải, Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Đức Chung...Cb. Phạm Quang Nghị, Phùng Hữu Phú19-01-2018Tổng kết, đánh giá các thành tựu to lớn của thủ đô trong suốt 30 năm qua, cụ thể nêu bật các nội dung về xây dựng Đảng bộ Hà Nội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch...
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 2037