Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 / Nguyễn Văn Thịnh; NHDKH PGS.TS Bùi Đức Thọ26-04-2017Nghiên cứu đưa ra những kiến nghị đề xuất giúp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .
Linh kiện bán dẫn và vi mạch / Hồ Văn Sung26-04-2017Giới thiệu các tính chất cơ bản của vật liệu bán dẫn. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các loại điốt. Mô tả chuyển tiếp dị tinh thể và siêu mạng, các linh kiện chính lưu, các loại tranzito trường, các loại linh kiện quang điện tử, các loại vi mạch..
Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định theo tiếp cận lý thuyết tập thô / Nguyễn Hải Nam; GVHDKH: TS. Nguyễn Long Giang26-04-2017Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về lý thuyết tập thô của Pawlak [8] được sử dụng trong chương 2 và chương 3. Chương 2 trình bày hai nội dung chính, thứ nhất là tổng kết các công bố về các phương pháp rút gọn thuộc tính và trích lọc luật, bao gồm phân nhóm các phương pháp rút gọn thuộc tính, luật quyết định và các độ đo đánh giá hiệu năng, sự thay đổi các độ đo đánh giá hiệu năng trên các tập rút gọn của các phương pháp, đánh giá các phương pháp dựa vào chất lượng phân lớp (độ hỗ trợ) của tập luật. Thứ hai là xây dựng phương pháp rút gọn thuộc tính sử dụng khoảng cách, bao gồm xây dựng độ đo khoảng cách, định nghĩa tập rút gọn và độ quan trọng của thuộc tính dựa trên khoảng cách, xây dựng thuật toán heuristic tìm một tập rút gọn tốt nhất sử dụng khoảng cách; phân nhóm và đánh giá phương pháp sử dụng khoảng cách với các phương pháp đã có. Chương 3 trình bày kết quả thử nghiệm và đánh giá phương pháp sử dụng khoảng cách trên các bộ số liệu mẫu từ kho dữ liệu UCI [12] nhằm sáng tỏ các kết quả nghiên cứu về lý thuyết. Trên cơ sở đó, luận văn thử nghiệm phương pháp với bài toán thực tiễn là chuẩn đoán bệnh viên gan, bao gồm rút gọn thuộc tính và trích lọc luật.
Nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của Công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị / Đồng Thị Toàn; NHDKH TS Nguyễn Thị Lệ Thúy26-04-2017+ Xác định được khung lý thuyết nghiên cứu về năng lực đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng. + Phân tích được thực trạng năng lựcđấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Kiến trúc Đô Thị để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những điểm yếu trong năng lực đấu thầu xây lắp của Công ty giai đoạn 2013-2015. + Đề xuất được một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Kiến trúc Đô Thị phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty đến năm 2021.
Nghiên cứu ứng dụng của khai phá dữ liệu đồ thị trong phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội / Nguyễn Minh Dũng; GVHDKH: TS. Trương Tiến Tùng26-04-2017Nghiên cứu ứng dụng của khai phá dữ liệu đồ thị trong việc phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội” tập trung nghiên cứu phương pháp phân tích phát hiện cấu trúc cộng đồng trên mạng xã hội rất có nghĩa thực tiễn và thời sự cao, đặc biệt trong ứng dụng của mạng xã hội hiện nay. Bố cục của luận văn gồm: Phần mở đầu, 3 Chương và Kết luận đã trình bày được cơ bản một số khái niệm, vấn đề chung về mạng xã hội, cộng đồng trên mạng xã hội. Luận văn đã trình bày được một số kỹ thuật tính toán, thuật toán liên quan để xác định độ đo trung gian của cạnh, của đỉnh trên đồ thị biểu diễn mạng xã hội. Trên cơ sở đó, luận văn đã thử nghiệm với mạng xã hội LinkedIn với công cụ CFinder để tìm ra một số cộng đồng minh hoạ.
Lập trình hướng đối tượng với C++ / Lê Đăng Hưng, Tạ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thanh Thủy chủ biên26-04-2017Trình bày các khái niệm, phương pháp lập trình hướng đối tượng, phương pháp giải quyết bài toán mới bằng ngôn ngữ lập trình C++. Các mở rộng của C++ so với C, đối tượng và lớp, định nghĩa toán tử trên lớp, kỹ thuật thừa kế, khuôn hình, các kênh xuất nhập...
Thiết kế và xây dựng kho dữ liệu phục vụ công tác đào tạo tại Trung tâm Elearning Viện Đại học Mở Hà Nội / Nguyễn Minh Đức; GVHDKH: TS. Đinh Tuấn Long26-04-2017Hiểu được lý thuyết về kho dữ liệu và kiến trúc của nó. Tìm hiểu công nghệ mã nguoonfmowr Pentaho và một số công nghệ khác như Oracle, Java, Ajax
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1899