Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Kinh đô Thăng Long những khám phá khảo cổ học / B.s.: Tống Trung Tín (ch.b.), Hà Văn Cẩn, Đỗ Đức Tuệ...27-01-2021Giới thiệu những bức ảnh về khám phá khảo cổ học những di tích lịch sử của Kinh đô Thăng Long
Vương triều Trần (1226 - 1400) / B.s.: Vũ Văn Quân (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Chi, Lê Đình Sỹ...27-01-2021Khái quát lịch sử nhà Trần từ quá trình thành lập, phát triển ổn định, thịnh vượng và suy vong qua các đời Vua của Vương triều Trần - Quốc gia Đại Việt trong giai đoạn 1226-1400
Vương triều Lê (1428 - 1527) / B.s.: Nguyễn Quang Ngọc (ch.b.), Hà Mạnh Khoa, Hoàng Anh Tuấn...27-01-2021Cung cấp đầy đủ, hệ thống và toàn diện lịch sử dân tộc trong 100 năm dưới triều Lê (1428-1527) về các mặt xây dựng và củng cố đất nước, quân đội, chính sách kinh tế, xã hội... qua các triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nghi Dân...
Tuyển tập dòng văn Phan Huy (Nhánh Sài Sơn). Phan Huy Chú, Phan Huy Vịnh ; Ch.b.: Trần Thị Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan ; Tuyển chọn, giới thiệu, dịch, chú thích: Phạm Văn Ánh...Tập 2 / 27-01-2021Giới thiệu tác gia tiêu biểu trong dòng văn Phan Huy, sự nghiệp trước tác và sáng tác cùng với những cống hiến phong phú đa dạng của Phan Huy Chú và Phan Huy Vịnh
Tuyển tập dòng văn Phan Huy (Nhánh Sài Sơn). Phan Huy Cận, Phan Huy Bích, Phan Huy Ôn, Phan Huy Thực ; Ch.b.: Trần Thị Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan ; Tuyển chọn, giới thiệu, dịch, chú thích: Phạm Văn Ánh...Tập 1 / 27-01-2021Giới thiệu một số tác gia tiêu biểu trong dòng văn Phan Huy, sự nghiệp trước tác và sáng tác cùng với những cống hiến phong phú đa dạng của Phan Huy Ich, Phan Huy Ôn, Phan Huy Thực...
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Hoài An / Vũ Văn Quân ; Dịch: Phạm Ánh Sao... ; Nguyễn Ngọc Phúc h.đ.27-01-2021Giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Hoài An (nay thuộc 2 huyện Ứng Hoà và Mỹ Đức, Hà Nội), những thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, ruộng đất công của các làng xã...
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phúc Thọ : Địa bạ huyện Phúc Thọ / Vũ Văn Quân ch.b. ; Phạm Ánh Sao dịch ; H.đ.: Nguyễn Ngọc Phúc, Đinh Thị Thuỳ Hiên27-01-2021Cung cấp các thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã... thuộc huyện Phúc Thọ (Hà Nội)
Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội : Phần bổ sung / B.s.: Phan Phương Thảo (ch.b.), Đỗ Hương Thảo, Phạm Đức Anh...27-01-2021Giới thiệu sự đa dạng lịch sử, văn hoá, tộc người của vùng đất mới sáp nhập vào Hà Nội từ thời kỳ bình minh lịch sử đến thời kỳ Đổi mới (đến trước 1-8-2008) và các sự kiện của Hà Nội theo địa giới hành chính hiện nay từ 1-8-2008 đến hết năm 2014
Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội. (1932 - 1945) / B.s.: Nguyễn Hữu Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tiến ThịnhTập 2 : 27-01-2021Giới thiệu về phong trào thơ mới Hà Nội từ năm 1939-1945: Những vấn đề, sự kiện, hiện tượng, bình luận, bài viết đánh giá về phong trào trên một bình diện rộng; quá trình đấu tranh với thơ cũ để từng bước khẳng định giá trị, địa vị trên văn đàn; những quan niệm làm thơ; sự ra đời của những nhà thơ, thể thơ mới, những tập thơ, bài thơ mới, không khí sinh hoạt văn chương sôi động, tự do và dân chủ diễn ra đầu thế kỷ XX...
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 2294