Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Sắp xếp :
Công nghệ sản xuất malt và bia / PGS. TS. Hoàng Đình Hòa30-08-2021Trình bày nguyên liệu và công nghệ sản xuất malt và bia: nguyên liệu chính đại mạch, các nguyên liệu thay thế đại mạch; Qui trình sản xuất từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 2330