Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 DU-H
Nghiên cứu một số phương pháp dự báo trong khai phá dữ liệu và ứng dụng dự báo dịch tả tại Hà Nội /
DDC 000
Tác giả CN Dương, Quốc Huy
Nhan đề Nghiên cứu một số phương pháp dự báo trong khai phá dữ liệu và ứng dụng dự báo dịch tả tại Hà Nội / Dương Quốc Huy; NHDKH TS Lê Văn Phùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 66 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Luận văn giới thiệu một số phương pháp dự báo trong khai phá dữ liệu và thực nghiệm dự báo dịch tả tại Hà Nội. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Luận văn được thực hiện trong phạm vị địa bàn thành phố Hà Nội, khảo sát thu thập dữ liệu về dịch tả và các yếu tố khí hậu giai đoạn từ 2007 đến 2010 Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được thực hiện theo phương pháp sưu tầm, phân tích các tài liệu, sách báo và trên Internet, tổng hợp các kiến thức thực tế có được để viết. Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã tìm được phương pháp dự báo dịch tả tốt nhất và các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến dự báo dịch tả trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ khóa tự do dự báo
Từ khóa tự do Khai phá dữ liệu
Từ khóa tự do dịch tả tại Hà Nội
Từ khóa tự do Ramdomforest
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501942
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101395
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172907
0027
004F763D0F1-EA4A-48BD-9CB5-466D678D56FF
005201908151003
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815100324|bdtmkhue|y20190520092404|zdtmkhue
082 |a000|bDU-H
100 |aDương, Quốc Huy
245 |aNghiên cứu một số phương pháp dự báo trong khai phá dữ liệu và ứng dụng dự báo dịch tả tại Hà Nội / |cDương Quốc Huy; NHDKH TS Lê Văn Phùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a66 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục tiêu nghiên cứu của đề tài: Luận văn giới thiệu một số phương pháp dự báo trong khai phá dữ liệu và thực nghiệm dự báo dịch tả tại Hà Nội. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Luận văn được thực hiện trong phạm vị địa bàn thành phố Hà Nội, khảo sát thu thập dữ liệu về dịch tả và các yếu tố khí hậu giai đoạn từ 2007 đến 2010 Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được thực hiện theo phương pháp sưu tầm, phân tích các tài liệu, sách báo và trên Internet, tổng hợp các kiến thức thực tế có được để viết. Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã tìm được phương pháp dự báo dịch tả tốt nhất và các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến dự báo dịch tả trên địa bàn thành phố Hà Nội.
653 |adự báo
653 |aKhai phá dữ liệu
653 |adịch tả tại Hà Nội
653 |aRamdomforest
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501942
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101395
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/000/duongquochuy/duongquochuy_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501942 Kho Luận văn 000 DU-H Luận văn 1
2 08101395 Kho Khoa Sau Đại học 000 DU-H Luận văn 2
  1 of 1