Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332.1 LU-H
Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ở các Ngân hàng Thương mại Việt Nam /
DDC 332.1
Tác giả CN Lương, Văn Hải
Nhan đề Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ở các Ngân hàng Thương mại Việt Nam / Lương Văn Hải
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 89 tr. ; A4
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Quản trị rủi ro
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700014
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158231
0029
004A79F2FE0-F9DF-4D49-8453-3FCC94B96DFE
005201608180847
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160818084710|bminhkhue|y20160816094715|zminhkhue
082 |a332.1|bLU-H
100 |aLương, Văn Hải
245 |aHoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ở các Ngân hàng Thương mại Việt Nam / |cLương Văn Hải
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a89 tr. ; |cA4
653 |aViệt Nam
653 |aTín dụng
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aQuản trị rủi ro
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700014
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/nghiencuukhoahoc/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/v2015_26/ndung nckh 2015 da sua_01thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700014 Kho Kết quả NCKH 332.1 LU-H Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1