Giới thiệu về CSDL Tạp chí Emerald

GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠP CHÍ EMERALD

Nhà xuất bản Emerald Publishing Limited được thành lập năm 1967 tại Bradford, Anh và là nhà xuất bản hàng đầu về Kinh doanh và Quản trị. Ngày nay, Emerald tiếp tục mở rộng và phát triển trên các lĩnh vực mới như chăm sóc sức khỏe và xã hội, giáo dục và kỹ thuật.

Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Thuế và Kiểm toán, Kinh tế Xây dựng và Môi trường, Đạo đức Kinh doanh và Pháp luật, Kinh tế, Giáo dục, Doanh nghiệp và Đổi mới, Quản lý Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, Quản lý Đất đai, Quản lý chăm sóc sức khỏe và các vấn đề xã hội, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý tri thức, Kinh doanh quốc tế, Nghiên cứu phát triển, Khoa học thư viện và quản lý thông tin, Tiếp thị, Quản lý trong kỹ thuật và công nghiệp, Quản lý hậu cần, Nghiên cứu tổ chức, Đo lường hiệu suất và quản lý, Nghiên cứu quản lý khu vực, Định giá / Thẩm định, Bất động sản, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị, Nghiên cứu xã hội và chính sách công, Nghiên cứu chiến lược, Du lịch - Nhà hàng & Khách sạn, Quản lý dự án, v.v.

Độc giả được phép truy cập trực tuyến vĩnh viễn vào nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994.

Quyền truy cập trực tuyến vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994 sẽ kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.


Hiện tại Thư viện trường Đại học Mở Hà Nội đã kích hoạt 887 tài khoản bạn đọc đã đăng kí về với Thư viện. Dưới đây là tài liệu về CSDL Tạp chí Emerald:


Bạn đọc chưa đăng kí tài khoản vui lòng liên hệ Zalo: Cô Khuê: 0938831887; Thầy Nam: 0962921829 để được hỗ trợ!