Giáo trình
523 DO-M
Tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 523
Tác giả CN Đỗ,Phương Mai
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên Đại Học, Cao Đẳng khối không chuyên ngành MÁC - LÊNIN, Tư Tưởng Hồ Chí Minh /
Thông tin xuất bản H. : Chính Trị Quốc Gia, 2016
Mô tả vật lý 286tr. ; 14.5cm x 20.5cm
Từ khóa tự do Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101156
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176687
0021
004805C5060-2EB6-44E2-8F35-6B3AC6C57A7E
005202304061556
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20230406155610|bntanguyet|c20230406154044|dntanguyet|y20230331093409|zntanguyet
082 |a523|bDO-M
100 |aĐỗ,Phương Mai
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho sinh viên Đại Học, Cao Đẳng khối không chuyên ngành MÁC - LÊNIN, Tư Tưởng Hồ Chí Minh /
260 |aH. : |bChính Trị Quốc Gia, |c2016
300 |a286tr. ; |c14.5cm x 20.5cm
653 |aTư Tưởng Hồ Chí Minh
690 |aCông nghệ thông tin
692 |aTư Tưởng Hồ Chí Minh
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101156
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101156 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 523 DO-M Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào