Giáo trình
000 PH-H
Kiểm thử website bán hàng trực tuyến cho cừa hàng NIDAS SHOES /
DDC 000
Tác giả CN Phạm, Thị Hương
Nhan đề Kiểm thử website bán hàng trực tuyến cho cừa hàng NIDAS SHOES / Phạm Thị Hương; GVHD: ThS. Trịnh Thị Xuân
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 128 ; A4
Từ khóa tự do Website bán hàng trực tuyến
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo Công nghệ phần mềm
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101070
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176671
0021
004CAD0658C-B219-4A6B-847A-052128A25692
005202303301734
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230330173422|bntanguyet|y20230330130121|zntanguyet
082 |a000|bPH-H
100 |aPhạm, Thị Hương
245 |aKiểm thử website bán hàng trực tuyến cho cừa hàng NIDAS SHOES / |cPhạm Thị Hương; GVHD: ThS. Trịnh Thị Xuân
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a128 ; |cA4
653 |aWebsite bán hàng trực tuyến
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ phần mềm
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101070
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101070 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 PH-H Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào