Giáo trình
000 NG-A
Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán đồ thể thao Turo Sport /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lan Anh; Trương, Minh Tuấn
Nhan đề Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán đồ thể thao Turo Sport / Nguyễn Thị Lan Anh; Trương Minh Tuấn; GVHD: ThS. Trần Duy Hùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 127 ; A4
Từ khóa tự do Website bán đồ thể thao
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo Công nghệ đa phương tiện
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101061
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176660
0021
004F748A916-96A4-464C-8B20-1D467D86BF79
005202303301728
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230330172838|bntanguyet|y20230330120436|zntanguyet
082 |a000|bNG-A
100 |aNguyễn, Thị Lan Anh; Trương, Minh Tuấn
245 |aThiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán đồ thể thao Turo Sport / |cNguyễn Thị Lan Anh; Trương Minh Tuấn; GVHD: ThS. Trần Duy Hùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a127 ; |cA4
653 |aWebsite bán đồ thể thao
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ đa phương tiện
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101061
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101061 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-A Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào