Giáo trình
000 NV-T
Xây dựng website bán và cho thuê máy tính xách tay cho cửa hàng Laptop89 /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Văn Tấn
Nhan đề Xây dựng website bán và cho thuê máy tính xách tay cho cửa hàng Laptop89 / Nguyễn Văn Tấn; ThS.Nguyễn Thùy Linh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 66 ; A4
Từ khóa tự do Xây dựng website
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo Công nghệ phần mềm
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176630
0021
0049A306AD9-1236-460A-B96E-002F3875B1AB
005202303301122
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230330112237|zntanguyet
082 |a000|bNV-T
100 |aNguyễn, Văn Tấn
245 |aXây dựng website bán và cho thuê máy tính xách tay cho cửa hàng Laptop89 / |cNguyễn Văn Tấn; ThS.Nguyễn Thùy Linh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a66 ; |cA4
653 |aXây dựng website
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ phần mềm
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào