Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 TL-D
Some tips for good translation of Newspaper headlines /
DDC 420
Tác giả CN Đỗ, Thị Thùy Linh
Nhan đề Some tips for good translation of Newspaper headlines / Đỗ Thị Thùy Linh, Phạm Thị Bích Diệp, M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 52 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Từ khóa tự do Newspaper Headlines
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103090
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165920
0028
00449089D12-6D11-492E-AAF7-43F7C46FEAA6
005201709111051
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170911105131|zhuyentrang2016
082 |a420|bTL-D
100 |aĐỗ, Thị Thùy Linh
245 |aSome tips for good translation of Newspaper headlines / |cĐỗ Thị Thùy Linh, Phạm Thị Bích Diệp, M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a52 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
653 |aNewspaper Headlines
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103090
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103090 Kho Khoa Tiếng Anh 420 TL-D Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào