Sách TK Tiếng Việt
509.2 VU-T
Những nhà khoa học về trái đất và thiên văn nổi tiếng thế giới /
DDC 509.2
Tác giả CN Vũ, Bội Tuyền
Nhan đề Những nhà khoa học về trái đất và thiên văn nổi tiếng thế giới / Vũ Bội Tuyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 1998
Mô tả vật lý 263 tr. ; 18 cm
Tóm tắt Giới thiệu về cuộc sống và thành tựu khoa học của 10 nhà khoa học về trái đất và về thiên văn tiêu biểu: C.Côlômbô, V.Gama, F.Magienlăng, W.Beebe, N.Copecnic, E.Halây..
Từ khóa tự do Thiên văn học
Từ khóa tự do Danh nhân khoa học
Từ khóa tự do Khoa học thiên văn
Từ khóa tự do Khoa học về trái đất
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01210935
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128276
0022
0048609BCCD-E290-4571-A6C3-35EABC260C60
005201502021456
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|y20150202145609|zhou09
082 |a509.2|bVU-T
100 |aVũ, Bội Tuyền
245 |aNhững nhà khoa học về trái đất và thiên văn nổi tiếng thế giới / |cVũ Bội Tuyền
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c1998
300 |a263 tr. ; |c18 cm
520 |aGiới thiệu về cuộc sống và thành tựu khoa học của 10 nhà khoa học về trái đất và về thiên văn tiêu biểu: C.Côlômbô, V.Gama, F.Magienlăng, W.Beebe, N.Copecnic, E.Halây..
653 |aThiên văn học
653 |aDanh nhân khoa học
653 |aKhoa học thiên văn
653 |aKhoa học về trái đất
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01210935
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01210935 Kho Sách TK Tiếng Việt 509.2 VU-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào