Sách TK Tiếng Việt
520.76 PH-T
Bài tập thiên văn /
DDC 520.76
Tác giả CN Phạm, Viết Trinh
Nhan đề Bài tập thiên văn / B.s.: Phạm Viết Trinh (ch.b.), Phạm Văn Đồng, Lê Phước Lộc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 159 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Lý thuyết, các định luật, bài tập về thiên văn như: Quá trình phát hiện cấu trúc hệ mặt trời, quy luật chuyển động của các thiên thể, thời gian, lịch, một số phép tính và đo đạc thiên văn cơ bản...
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thiên văn học
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(5): 01206093-7
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(3): 10100025-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124232
0022
0043A715655-BA35-486D-8C1F-20C7CA6A8C98
005201501151130
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20150115112950|zhou10
082 |a520.76|bPH-T
100 |aPhạm, Viết Trinh
245 |aBài tập thiên văn / |cB.s.: Phạm Viết Trinh (ch.b.), Phạm Văn Đồng, Lê Phước Lộc
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a159 tr. ; |c21 cm.
520 |aLý thuyết, các định luật, bài tập về thiên văn như: Quá trình phát hiện cấu trúc hệ mặt trời, quy luật chuyển động của các thiên thể, thời gian, lịch, một số phép tính và đo đạc thiên văn cơ bản...
653 |aBài tập
653 |aGiáo trình
653 |aThiên văn học
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(5): 01206093-7
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(3): 10100025-7
890|a8|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206093 Kho Sách TK Tiếng Việt 520.76 PH-T Sách Tiếng Việt 1
2 01206094 Kho Sách TK Tiếng Việt 520.76 PH-T Sách Tiếng Việt 2
3 01206095 Kho Sách TK Tiếng Việt 520.76 PH-T Sách Tiếng Việt 3
4 01206096 Kho Sách TK Tiếng Việt 520.76 PH-T Sách Tiếng Việt 4
5 01206097 Kho Sách TK Tiếng Việt 520.76 PH-T Sách Tiếng Việt 5
6 10100025 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 520.76 PH-T Sách Tiếng Việt 6
7 10100026 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 520.76 PH-T Sách Tiếng Việt 7
8 10100027 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 520.76 PH-T Sách Tiếng Việt 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào