Sách TK Tiếng Việt
309 VU-H
Bí ẩn & bí quyết sự sống đời người /
DDC 309
Tác giả CN Vũ, Trọng Hùng
Nhan đề Bí ẩn & bí quyết sự sống đời người / Vũ Trọng Hùng. Ngô Hy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
Mô tả vật lý 388 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Gợi ý những phương pháp tạo sự cân bằng, hài hòa theo 'nhịp" trong cơ thể.
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Bí ẩn và bí quyết
Từ khóa tự do Sự sống đời người
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09102510
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142913
0022
004858D8937-318B-4E6C-95B6-522BE5D236C6
005201512101103
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|y20151210110339|zhonganh
082 |a309|bVU-H
100 |aVũ, Trọng Hùng
245 |aBí ẩn & bí quyết sự sống đời người / |cVũ Trọng Hùng. Ngô Hy
260 |aHà Nội : |bNxb Văn hóa dân tộc, |c1999
300 |a388 tr. ; |c21 cm.
520 |aGợi ý những phương pháp tạo sự cân bằng, hài hòa theo 'nhịp" trong cơ thể.
653 |aSách tham khảo
653 |aBí ẩn và bí quyết
653 |aSự sống đời người
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09102510
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09102510 Kho Khoa Tiếng Anh 309 VU-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào