Sách TK Tiếng Việt
309 KI-C
Bạn muốn thành công trong cuộc sống /
DDC 309
Tác giả CN Kim, Woo Choong
Nhan đề Bạn muốn thành công trong cuộc sống / Kim Woo Choong
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Thông tin, 1991
Mô tả vật lý 232 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tóm tắt những chia sẻ của nhà sáng lập ra tập đoàn DAEWOO - Kim Woo Choong và các bài báo có liên quan.
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Bạn muốn thành công trong cuộc sống
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09102614
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142847
0022
0048927CD55-E67B-4454-8BAA-DD9A77A01B6C
005201512080931
008081223s1991 vm| vie
0091 0
039|a20151208093134|bhonganh|y20151208093050|zhonganh
082 |a309|bKI-C
100 |aKim, Woo Choong
245 |aBạn muốn thành công trong cuộc sống / |cKim Woo Choong
260 |aHà Nội : |bNxb Thông tin, |c1991
300 |a232 tr. ; |c21 cm.
520 |aTóm tắt những chia sẻ của nhà sáng lập ra tập đoàn DAEWOO - Kim Woo Choong và các bài báo có liên quan.
653 |aSách tham khảo
653 |aBạn muốn thành công trong cuộc sống
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09102614
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09102614 Kho Khoa Tiếng Anh 495 KI-C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào