Sách TK Tiếng Việt
339.076 TA-K
500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô :
DDC 339.076
Tác giả CN Tạ, Đức Khánh
Nhan đề 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô : Dành cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / Tạ Đức Khánh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 235 tr. : Hình vẽ, bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Gồm 500 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và các bài tập được trình bày thứ tự theo nội dung môn học kinh tế học vĩ mô
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Kinh tế học vĩ mô
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm
Môn học Kinh tế vĩ mô-7D0108.22
Môn học Kinh tế vĩ mô-7B8011.16
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(10): 01209002-10, 01209735
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122838
0022
00426F536C4-5371-42F8-BEF2-9119FB9C0953
005202308010919
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230801091956|btdnam|c20230728161229|dtdnam|y20141217084756|zhou08
082 |a339.076|bTA-K
100 |aTạ, Đức Khánh
245 |a500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô : |bDành cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / |cTạ Đức Khánh
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a235 tr. : |bHình vẽ, bảng ; |c24 cm.
520 |aGồm 500 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và các bài tập được trình bày thứ tự theo nội dung môn học kinh tế học vĩ mô
653 |aBài tập
653 |aSách tham khảo
653 |aKinh tế học vĩ mô
653 |aCâu hỏi trắc nghiệm
692|aKinh tế vĩ mô|b7D0108.22
692|aKinh tế vĩ mô|b7B8011.16
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(10): 01209002-10, 01209735
890|a10|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01209010 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 9
2 01209002 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 1
3 01209003 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 2
4 01209004 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 3
5 01209005 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 4
6 01209006 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 5
7 01209007 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 6
8 01209008 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 7
9 01209009 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 8
10 01209735 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 339.076 TA-K Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:04-04-2024
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào