Sách TK Tiếng Việt
660.6 GL-B
Công nghệ sinh học phân tử :
DDC 660.6
Tác giả CN Glick, Bernard R.
Nhan đề Công nghệ sinh học phân tử : Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp / Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 853 tr. ; 27cm
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Sinh học tế bào
Từ khóa tự do Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Sinh học phân tử và tế bào
Từ khóa tự do Sinh học phân tử
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(7): 01205449-50, 01206045-7, 10100028-9
000 00000cam a2200000 4500
00127257
0022
0044E65C851-BE6E-4855-8CFE-01A351A69AEE
005201803301518
008081111s2009 vm| fe 000 0 vie d
0091 0
039|a20180330151752|bhonghanh|c20180330151719|dhonghanh|y20150126092609|zhou10
041 |avie
044 |avm|
082 |a660.6|223|bGL-B
100 |aGlick, Bernard R.
245 |aCông nghệ sinh học phân tử : |bNguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp / |cBernard R. Glick, Jack J. Pasternak
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2009
300 |a853 tr. ; |c27cm
520 |aCuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
653 |aSinh học
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aSinh học tế bào
653 |aCơ sở khoa học của công nghệ sinh học
653 |aSinh học phân tử và tế bào
653 |aSinh học phân tử
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(7): 01205449-50, 01206045-7, 10100028-9
890|a7|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01205449 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 GL-B Sách Tiếng Việt 1
2 01205450 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 GL-B Sách Tiếng Việt 2
3 01206045 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 GL-B Sách Tiếng Việt 3
4 01206046 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 GL-B Sách Tiếng Việt 4
5 01206047 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 GL-B Sách Tiếng Việt 5
6 10100028 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 GL-B Sách Tiếng Việt 6
7 10100029 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 GL-B Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào