Sách TK Tiếng Việt
660.6 NG-H
Công nghệ sinh học :
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Như Hiền,
Nhan đề Công nghệ sinh học : Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CHSH, giáo viên và học sinh THPT / PGS.TS. Nguyễn Như Hiền. Tập 1, Sinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của Công nghệ sinh học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2013
Mô tả vật lý 227Tr ; 19 x 27cm
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Sinh học tế bào
Từ khóa tự do Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Sinh học phân tử và tế bào
Từ khóa tự do Sinh học phân tử
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(5): 01205439-43
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(3): 10100431-3
000 00000cam a2200000 4500
00127254
0022
00430D5EA93-FDDE-4040-9275-A48D006755C5
005201703281604
008081111s2013 vm| fe 000 0 vie d
0091 0
039|a20170328160453|bthaonguyen.cnsh|y20150126091904|zhou10
041 |avie
044 |avm|
082 |a660.6|223|bNG-H
100 |aNguyễn, Như Hiền,|cPGS.TS.
245 |aCông nghệ sinh học : |bDùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CHSH, giáo viên và học sinh THPT / |cPGS.TS. Nguyễn Như Hiền. |nTập 1, |pSinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của Công nghệ sinh học
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2013
300 |a227Tr ; |c19 x 27cm
520 |aCuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
653 |aSinh học
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aSinh học tế bào
653 |aCơ sở khoa học của công nghệ sinh học
653 |aSinh học phân tử và tế bào
653 |aSinh học phân tử
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(5): 01205439-43
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(3): 10100431-3
890|a8|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01205439 Kho Sách TK Tiếng Việt 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 1
2 01205440 Kho Sách TK Tiếng Việt 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 2
3 01205441 Kho Sách TK Tiếng Việt 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 3
4 01205442 Kho Sách TK Tiếng Việt 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 4
5 01205443 Kho Sách TK Tiếng Việt 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 5
6 10100433 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 8
7 10100432 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 6
8 10100431 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào