Sách TK Tiếng Việt
368 HO-C
Hướng dẫn thực hành môn học phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm /
DDC 368
Tác giả CN Hoàng, Mạnh Cừ
Nhan đề Hướng dẫn thực hành môn học phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / PGS.TS. Hoàng Mạnh Cừ
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 255 tr. ; 21 cm
Tùng thư Học viện Tài chính
Tóm tắt Cung cấp cho sinh viên những tình huống và bài tập thực hành cụ thể bao quát toàn bộ hoạt động phân tích tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Phân tích
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Khoa Tài chính ngân hàng
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(3): 42201263-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00181074
0022
004EA637CF0-47D0-4E30-A7CD-A08D6B8EF7DD
005202401240918
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240124091816|zdtmkhue
082 |a368|bHO-C
100 |aHoàng, Mạnh Cừ
245 |aHướng dẫn thực hành môn học phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / |cPGS.TS. Hoàng Mạnh Cừ
260 |aH. : |bTài chính, |c2021
300 |a255 tr. ; |c21 cm
490 |aHọc viện Tài chính
520 |aCung cấp cho sinh viên những tình huống và bài tập thực hành cụ thể bao quát toàn bộ hoạt động phân tích tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aTài chính
653 |aDoanh nghiệp
653 |aPhân tích
653 |aBảo hiểm
690 |aTài chính ngân hàng
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(3): 42201263-5
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42201263 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368 HO-C Sách Tiếng Việt 1
2 42201264 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368 HO-C Sách Tiếng Việt 2
3 42201265 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368 HO-C Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào