Sách TK Tiếng Việt
368.3 DO-P
Hệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ /
DDC 368.3
Tác giả CN Đoàn, Minh Phụng
Nhan đề Hệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ / TS. Đoàn Minh Phụng
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2012
Mô tả vật lý 127 tr. ; 21 cm
Tùng thư Học viện Tài chính
Tóm tắt Những vấn đề lý luận, những tình huống và bài tập thực hành cụ thể, bao quát toàn bộ hoạt động nghiệp vụ trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Từ khóa tự do Câu hỏi
Từ khóa tự do Bảo hiểm nhân thọ
Khoa Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN TS. Hoàng Mạnh Cừ
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(3): 42201260-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00181073
0022
004F3683394-F558-4A80-B7A6-C790C13A29A3
005202401240911
008
0091 0
039|y20240124091101|zdtmkhue
082 |a368.3|bDO-P
100 |aĐoàn, Minh Phụng
245 |aHệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ / |cTS. Đoàn Minh Phụng
260 |aH. : |bTài chính, |c2012
300 |a127 tr. ; |c21 cm
490 |aHọc viện Tài chính
520 |aNhững vấn đề lý luận, những tình huống và bài tập thực hành cụ thể, bao quát toàn bộ hoạt động nghiệp vụ trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
541 |aSách mua bổ sung
653 |aBài tập
653 |aBảo hiểm
653 |aCâu hỏi
653 |aBảo hiểm nhân thọ
690 |aTài chính ngân hàng
700 |aTS. Hoàng Mạnh Cừ
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(3): 42201260-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42201260 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.3 DO-P Sách Tiếng Việt 1
2 42201261 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.3 DO-P Sách Tiếng Việt 2
3 42201262 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.3 DO-P Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào