Sách TK Tiếng Việt
368.3 DO-P
Hệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm phi nhân thọ /
DDC 368.3
Tác giả CN Đoàn, Minh Phụng
Nhan đề Hệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm phi nhân thọ / TS. Đoàn Minh Phụng
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2012
Mô tả vật lý 208 tr. ; 21 cm
Tùng thư Học viện Tài chính
Tóm tắt Những vấn đề lý luận, những tình huống và bài tập thực hành cụ thể, bao quát toàn bộ hoạt động nghiệp vụ trong doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Từ khóa tự do Câu hỏi
Từ khóa tự do Bảo hiểm phi nhân thọ
Khoa Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN TS. Hoàng Mạnh Cừ
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(5): 42201255-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00181072
0022
0045E29AF8D-3BFD-4C52-A253-C69FC9EDD3BE
005202401240906
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240124090634|zdtmkhue
082 |a368.3|bDO-P
100 |aĐoàn, Minh Phụng
245 |aHệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm phi nhân thọ / |cTS. Đoàn Minh Phụng
260 |aH. : |bTài chính, |c2012
300 |a208 tr. ; |c21 cm
490 |aHọc viện Tài chính
520 |aNhững vấn đề lý luận, những tình huống và bài tập thực hành cụ thể, bao quát toàn bộ hoạt động nghiệp vụ trong doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
541 |aSách mua bổ sung
653 |aBài tập
653 |aBảo hiểm
653 |aCâu hỏi
653 |aBảo hiểm phi nhân thọ
690 |aTài chính ngân hàng
700 |aTS. Hoàng Mạnh Cừ
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(5): 42201255-9
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42201255 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.3 DO-P Sách Tiếng Việt 1
2 42201256 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.3 DO-P Sách Tiếng Việt 2
3 42201257 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.3 DO-P Sách Tiếng Việt 3
4 42201258 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.3 DO-P Sách Tiếng Việt 4
5 42201259 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.3 DO-P Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào