Sách TK Tiếng Việt
368.0076 DO-P
Sách hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ /
DDC 368.0076
Tác giả CN Đoàn, Minh Phụng
Nhan đề Sách hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ / PGS.TS Đoàn Minh Phụng
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 477 tr. : Bảng ; 24 cm
Tùng thư Học viện Tài chính
Tóm tắt Trình bày khái quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; hướng dẫn thực hành hoạt động khai thác, giám định và bồi thường bảo hiểm; hướng dẫn thực hành các hoạt động tái bảo hiểm, thực hành đòi người thứ ba và chống trục lợi bảo hiểm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Nghiệp vụ
Từ khóa tự do Hướng dẫn thực hành
Từ khóa tự do Bảo hiểm phi nhân thọ
Khoa Tài chính ngân hàng
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(3): 42201216-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00181061
0022
004D935B2DC-6DE4-4EBA-BBB9-AFDA02AAB6C6
005202401231504
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20240123150424|zdtmkhue
082 |a368.0076|bDO-P
100 |aĐoàn, Minh Phụng
245 |aSách hướng dẫn thực hành các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ / |cPGS.TS Đoàn Minh Phụng
260 |aH. : |bTài chính, |c2019
300 |a477 tr. : |bBảng ; |c24 cm
490 |aHọc viện Tài chính
520 |aTrình bày khái quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; hướng dẫn thực hành hoạt động khai thác, giám định và bồi thường bảo hiểm; hướng dẫn thực hành các hoạt động tái bảo hiểm, thực hành đòi người thứ ba và chống trục lợi bảo hiểm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aNghiệp vụ
653 |aHướng dẫn thực hành
653 |aBảo hiểm phi nhân thọ
690 |aTài chính ngân hàng
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(3): 42201216-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42201216 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.0076 DO-P Sách Tiếng Việt 1
2 42201217 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.0076 DO-P Sách Tiếng Việt 2
3 42201218 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.0076 DO-P Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào