Sách TK Tiếng Việt
368.076 DO-P
Hệ thống câu hỏi và bài tập môn lý thuyết bảo hiểm /
DDC 368.076
Tác giả CN Đoàn, Minh Phụng
Nhan đề Hệ thống câu hỏi và bài tập môn lý thuyết bảo hiểm / PGS.TS. Đoàn Minh Phụng
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2017
Mô tả vật lý 131 tr. ; 21 cm
Tùng thư Bộ Tài chính; Học viện tài chính
Tóm tắt Câu hỏi lý thuyết bảo hiểm. Bài tập luyện lý thuyết bảo hiểm. Hướng dẫn trả lời câu hỏi lý thuyết và đáp án bài tập.
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Từ khóa tự do Câu hỏi
Từ khóa tự do Tài chính - Ngân hàng và bảo hiểm
Khoa Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(3): 42201210-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00181060
0022
004175F76C8-9739-429D-B4D4-C53DB7ABFEE2
005202401221447
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240122144737|zdtmkhue
082 |a368.076|bDO-P
100 |aĐoàn, Minh Phụng
245 |aHệ thống câu hỏi và bài tập môn lý thuyết bảo hiểm / |cPGS.TS. Đoàn Minh Phụng
260 |aH. : |bTài chính, |c2017
300 |a131 tr. ; |c21 cm
490 |aBộ Tài chính; Học viện tài chính
520 |aCâu hỏi lý thuyết bảo hiểm. Bài tập luyện lý thuyết bảo hiểm. Hướng dẫn trả lời câu hỏi lý thuyết và đáp án bài tập.
541 |aSách mua bổ sung
653 |aBài tập
653 |aLý thuyết
653 |aBảo hiểm
653 |aCâu hỏi
653 |aTài chính - Ngân hàng và bảo hiểm
690 |aTài chính ngân hàng
700 |aTS. Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(3): 42201210-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42201210 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.076 DO-P Sách Tiếng Việt 1
2 42201211 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.076 DO-P Sách Tiếng Việt 2
3 42201212 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 368.076 DO-P Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào