Sách TK Tiếng Việt
657.076 HO-C
Câu hỏi và bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm /
DDC 657.076
Tác giả CN Hoàng, Mạnh Cừ
Nhan đề Câu hỏi và bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / TS. Hoàng Mạnh Cừ
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2010
Mô tả vật lý 240 tr. ; 21 cm
Tùng thư Học viện Tài chính
Tóm tắt Giới thiệu các câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập thực hành về kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Khoa Tài chính ngân hàng
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(3): 42201187-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00181053
0022
004E7FF9A7C-72C1-4E4A-93C0-CB117764730D
005202401221253
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20240122125319|zdtmkhue
082 |a657.076|bHO-C
100 |aHoàng, Mạnh Cừ
245 |aCâu hỏi và bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / |cTS. Hoàng Mạnh Cừ
260 |aH. : |bTài chính, |c2010
300 |a240 tr. ; |c21 cm
490 |aHọc viện Tài chính
520 |aGiới thiệu các câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập thực hành về kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aBài tập
653 |aDoanh nghiệp
653 |aBảo hiểm
653 |aSách tham khảo
653 |aKế toán tài chính
690 |aTài chính ngân hàng
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(3): 42201187-9
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42201187 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 657.076 HO-C Sách Tiếng Việt 1
2 42201188 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 657.076 HO-C Sách Tiếng Việt 2
3 42201189 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 657.076 HO-C Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào