Sách TK Tiếng Việt
658.11 WO-C
10 lời khuyên khởi nghiệp :
DDC 658.11
Tác giả CN Woods, Caspian
Nhan đề 10 lời khuyên khởi nghiệp : Các bước cơ bản để xây dựng thành công một doanh nghiệp / Caspian Woods
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. : Lao động - xã hội, 2014
Mô tả vật lý 253 tr ; 21 cm
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do 10 lời khuyên khởi nghiệp
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07111353
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176927
0022
00437F77E33-482D-4617-8DF2-F279CB4ACAA8
005202304051659
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230405165947|ztcphuong
082 |a658.11|bWO-C
100 |aWoods, Caspian
245 |a10 lời khuyên khởi nghiệp : |bCác bước cơ bản để xây dựng thành công một doanh nghiệp / |cCaspian Woods
250 |aTái bản lần 1
260 |aH. : |bLao động - xã hội, |c2014
300 |a253 tr ; |c21 cm
653 |aDoanh nghiệp
653 |aThành công
653 |a10 lời khuyên khởi nghiệp
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07111353
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07111353 Kho Khoa Luật 658.11 WO-C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào