Opac-Dmd And Related Information 
Báo, tạp chí
Tạp chí Du Lịch /
Nhan đề Tạp chí Du Lịch / Bộ văn hóa thể thao và du lịch/ Tổng cục du lịch
Thông tin xuất bản Vie.
Mô tả vật lý 68. tr
Kỳ phát hành 1 số 1 tháng
Từ khóa tự do Du Lịch
Từ khóa tự do Tạp chí Du Lịch
Từ khóa tự do Tạp chí
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101955
Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00173966
0026
004FFC4C6CC-65FE-4672-878A-780BE830A7D4
005202010010854
008081223s2020 vm| vie
0091 0
022 |a0866-7373
039|a20200930185433|bpnhiep|y20200929202919|zpnhiep
245 |aTạp chí Du Lịch / |cBộ văn hóa thể thao và du lịch/ Tổng cục du lịch
260 |aVie.
300 |a68. tr
310 |a1 số 1 tháng
653 |aDu Lịch
653 |aTạp chí Du Lịch
653 |aTạp chí
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101955
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101955 Kho Khoa Du lich Báo, Tạp chí 1
  1 of 1 


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Khoa Du lịch

Từ: 01/01/2020 đến: 01/01/2023

365 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào