Giáo trình
346.597 TR-H
Giáo trình luật đất đai Việt Nam /
DDC 346.597
Tác giả CN Trần, Quang Huy
Nhan đề Giáo trình luật đất đai Việt Nam / TS. Trần Quang Huy; PGS.TS. Nguyễn Thị Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Tư Pháp, 2016
Mô tả vật lý 475tr. ; A4
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật đất đai
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Luật đất đai Việt Nam
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172989
0021
004AD3418E6-DFEF-494B-A518-14AD270BAF7B
005201910081449
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20191008144924|btdnam|c20191007151151|dtdnam|y20191003110536|ztdnam
082 |a346.597|bTR-H
100 |aTrần, Quang Huy
245 |aGiáo trình luật đất đai Việt Nam / |cTS. Trần Quang Huy; PGS.TS. Nguyễn Thị Nga
260 |aHà Nội. : |bTư Pháp, |c2016
300 |a475tr. ; |cA4
653 |aGiáo trình
653 |aLuật đất đai
653 |aLuật học
653 |aLuật đất đai Việt Nam
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhluatdatdaivietnam/giaotrinhluatdatdaivietnam_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào