Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 MP-N
Critical Realism in "Vanity Fair" by William Makepeace Thackeray and "Oliver Twist" by Charles Dickens /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Thị Mai Phương
Nhan đề Critical Realism in "Vanity Fair" by William Makepeace Thackeray and "Oliver Twist" by Charles Dickens / Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Ngọc Kiên, M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 55 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Từ khóa tự do Oliver Twist
Từ khóa tự do Vanity Fair
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(3): 09103078, 09103101, 09103188
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165918
0028
0044403F142-368A-4976-992C-3BF308E3133E
005201709111043
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170911104335|zhuyentrang2016
082 |a420|bMP-N
100 |aNguyễn, Thị Mai Phương
245 |aCritical Realism in "Vanity Fair" by William Makepeace Thackeray and "Oliver Twist" by Charles Dickens / |cNguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Ngọc Kiên, M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a55 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
653 |aOliver Twist
653 |aVanity Fair
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(3): 09103078, 09103101, 09103188
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103078 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MP-N Khóa luận 1
2 09103188 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MP-N Khóa luận 3
3 09103101 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MP-N Khóa luận 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào