Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 NG-L
Difficulties and in Vietnamese into English movie translation and some suggested solutions /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Phương Linh
Nhan đề Difficulties and in Vietnamese into English movie translation and some suggested solutions / Nguyễn Phương Linh; Nguyễn Thị Kim Chi M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2016
Mô tả vật lý 55 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Difficulties
Từ khóa tự do Vietnamese
Từ khóa tự do Translation
Từ khóa tự do English movie
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103151
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158897
0028
00400CEE439-D27D-4F8F-AE60-378B4B757903
005201610071445
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20161007144509|bminhkhue|y20161007135337|zminhkhue
082 |a420|bNG-L
100 |aNguyễn, Phương Linh
245 |aDifficulties and in Vietnamese into English movie translation and some suggested solutions / |cNguyễn Phương Linh; Nguyễn Thị Kim Chi M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2016
300 |a55 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại Học Mở Hà Nội; Khoa Tiếng Anh
650 |aDifficulties
653 |aVietnamese
653 |aTranslation
653 |aEnglish movie
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103151
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2016/420/nguyenphuonglinh/kl 2_01thumbimage.jpg
890|c1|a1|b0|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103151 Kho Khoa Tiếng Anh 420 NG-L Khóa luận 1
  1 of 1