Sách TK Tiếng Việt
621.381076 DO-T
Bài tập kỹ thuật điện tử /
DDC 621.381076
Tác giả CN Đỗ, Xuân Thụ
Nhan đề Bài tập kỹ thuật điện tử / TS. Đỗ Xuân Thụ, TS. Nguyễn Viết Nguyên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 187 tr ; 21 cm
Tóm tắt Tóm tắt các vấn đề cơ bản của lí thuyết và khoảng 70 bài tập có liên quan tới kĩ thuật tương tự (kĩ thuật analog), khoảng 50 bài tập có liên quan tới kĩ thuật xung-số (kĩ thuật digital)
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Nguyên
Địa chỉ 03Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin(14): 01200525, 01205776-80, 01206581-4, 01206677-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127893
0022
004C1D0925F-3085-4A0E-929D-658C5D5D0393
005201501291527
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20150129152601|zthuvienhou04
082 |a621.381076|bDO-T
1000 |aĐỗ, Xuân Thụ
24510|aBài tập kỹ thuật điện tử / |cTS. Đỗ Xuân Thụ, TS. Nguyễn Viết Nguyên
250 |aTái bản lần thứ 9
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a187 tr ; |c21 cm
520 |aTóm tắt các vấn đề cơ bản của lí thuyết và khoảng 70 bài tập có liên quan tới kĩ thuật tương tự (kĩ thuật analog), khoảng 50 bài tập có liên quan tới kĩ thuật xung-số (kĩ thuật digital)
653 |aBài tập
653 |aĐiện tử
653 |aKỹ thuật điện tử
7000 |aNguyễn, Viết Nguyên
852|a03|bKho Khoa CN Điện tử - Thông tin|j(14): 01200525, 01205776-80, 01206581-4, 01206677-80
890|a14|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206678 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 12
2 01206679 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 13
3 01206680 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 14
4 01205776 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 2
5 01205777 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 3
6 01205778 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:28-10-2020
7 01205779 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 5
8 01205780 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 6
9 01206581 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 7
10 01206582 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 621.381076 DO-T Sách Tiếng Việt 8
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào