Sách TK Tiếng Việt
570 NG-D
Vi sinh vật học /
DDC 570
Tác giả CN Nguyễn, Lân Dũng
Nhan đề Vi sinh vật học / Nguyễn Lân Dũng( Chủ biên ) Nguyễn Đình Quyến-Phạm Văn Ty
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2010
Mô tả vật lý 519 Tr. ; 27 c
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01206043
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(9): 01206044, 10100358-65
000 00000naa a2200000 4500
0017907
0022
00411962
005201502021547
008120426s2010 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150202154721|bhou10|y20140830230439|zadmin
082|a570|bNG-D
1001 |aNguyễn, Lân Dũng
24500|aVi sinh vật học / |cNguyễn Lân Dũng( Chủ biên ) Nguyễn Đình Quyến-Phạm Văn Ty
250 |aTái bản lần thứ 9
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2010
300 |a519 Tr. ; |c27 c
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01206043
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(9): 01206044, 10100358-65
890|a10|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206043 Kho Sách TK Tiếng Việt 570 NG-D Sách Tiếng Việt 1
2 01206044 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 570 NG-D Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:08-10-2020
3 10100358 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 570 NG-D Sách Tiếng Việt 3
4 10100359 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 570 NG-D Sách Tiếng Việt 4
5 10100360 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 570 NG-D Sách Tiếng Việt 5
6 10100361 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 570 NG-D Sách Tiếng Việt 6
7 10100362 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 570 NG-D Sách Tiếng Việt 7
8 10100363 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 570 NG-D Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:08-04-2021
9 10100364 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 570 NG-D Sách Tiếng Việt 9
10 10100365 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 570 NG-D Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào