Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
381.071 TR-D
Giáo trình marketing căn bản /
DDC 381.071
Tác giả CN Trần, Minh Đạo
Nhan đề Giáo trình marketing căn bản / GS.TS. Trần Minh Đạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
Mô tả vật lý 407 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường; đánh giá vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức-xã hội; làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Bán hàng
Từ khóa tự do Tiếp thị
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(6): 01101096, 01101100-4
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(2): 01100334, 01101098
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102126
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(8): 01101095, 01101097, 01101099, 10100340-4
000 00000caa a2200000 4500
0017482
0021
00411395
005201503091103
008120316s2009 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150309110301|bhonghanh|c20141204163209|dhou06|y20140830230356|zadmin
082|a381.071|bTR-D
100 |aTrần, Minh Đạo
24500|aGiáo trình marketing căn bản / |cGS.TS. Trần Minh Đạo
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2009
300 |a407 tr. ; |c21 cm.
520|aGiới thiệu những quan điểm quản trị Marketing đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường; đánh giá vai trò của quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức-xã hội; làm rõ bí quyết của Marketing hiện đại
653|aGiáo trình
653|aKinh tế thị trường
653|aBán hàng
653|aTiếp thị
852|a01|bKho Giáo trình|j(6): 01101096, 01101100-4
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(2): 01100334, 01101098
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102126
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(8): 01101095, 01101097, 01101099, 10100340-4
890|a17|b20|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101095 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 381.071 TR-D Giáo trình 1
2 01101096 Kho Giáo trình 381.071 TR-D Giáo trình 2
3 01101097 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 381.071 TR-D Giáo trình 3
4 01101098 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 381.071 TR-D Giáo trình 4
5 01101099 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 381.071 TR-D Giáo trình 5
6 01101100 Kho Giáo trình 381.071 TR-D Giáo trình 6
7 01101101 Kho Giáo trình 381.071 TR-D Giáo trình 7
8 01101102 Kho Giáo trình 381.071 TR-D Giáo trình 8
9 01101103 Kho Giáo trình 381.071 TR-D Giáo trình 9
10 01101104 Kho Giáo trình 381.071 TR-D Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào