Giáo trình
343.67 NG-Y
Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh :
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thị Yến
Nhan đề Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh : Xuất bản nội bộ / TS Nguyễn Thị Yến; ThS Đinh Thị Hồng Trang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 244 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chủ thể kinh doanh
Khoa Luật
Tác giả(bs) CN ThS Đinh Thị Hồng Trang
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174162
0021
0048A7B64E6-F560-4C7F-87E8-F818179C3C96
005202101041522
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210104002246|bdtmkhue|y20210103192604|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-Y
100 |aNguyễn, Thị Yến
245 |aGiáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh : |bXuất bản nội bộ / |cTS Nguyễn Thị Yến; ThS Đinh Thị Hồng Trang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a244 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Luật
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aChủ thể kinh doanh
690 |aLuật
700 |aThS Đinh Thị Hồng Trang
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhphapluatvechuthekinhdoanh/giaotrinhphapluatvechuthekinhdoanh_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào