Khóa luận
910 VU-V
Giải pháp Marketing nhằm gia tăng số lượng khách hàng tại Nhà hàng Silk Road Khách sạn Daewoo Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Vũ, Lê Vân
Nhan đề Giải pháp Marketing nhằm gia tăng số lượng khách hàng tại Nhà hàng Silk Road Khách sạn Daewoo Hà Nội / Vũ Lê Vân; GVHD TS Nguyễn Thị Thu Mai
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý A4
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Giải pháp Marketing
Từ khóa tự do Khách sạn Daewoo Hà Nội
Từ khóa tự do Nhà hàng Silk Road
Từ khóa tự do Số lượng khách hàng
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174026
0028
004AE926617-9B66-4687-9E5D-7B58B313B776
005202011091529
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20201109002918|bdtmkhue|y20201108233339|zdtmkhue
082 |a910|bVU-V
100 |aVũ, Lê Vân
245 |aGiải pháp Marketing nhằm gia tăng số lượng khách hàng tại Nhà hàng Silk Road Khách sạn Daewoo Hà Nội / |cVũ Lê Vân; GVHD TS Nguyễn Thị Thu Mai
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |cA4
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aGiải pháp Marketing
653 |aKhách sạn Daewoo Hà Nội
653 |aNhà hàng Silk Road
653 |aSố lượng khách hàng
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2018/vulevan/vulevan_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào