Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học Du lịch: 1995-2018
Nhan đề Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học Du lịch: 1995-2018
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý 439 tr. ; 24 cm
Tùng thư Khoa Du Lịch
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Công trình nhiên cứu khoa học du lịch
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101958
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173972
0022
004A6878044-0112-40A8-A754-E3FC9F0177C9
005202010011411
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001001056|zpnhiep
245 |aTuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học Du lịch: 1995-2018
260 |aH. : |bThanh niên, |c2019
300 |a439 tr. ; |c24 cm
490 |aKhoa Du Lịch
653 |aDu lịch
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aCông trình nhiên cứu khoa học du lịch
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101958
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101958 Kho Khoa Du lich Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào