Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
TR-B
Con đường tiếp cận lịch sử.
DDC
DDC 959.7
Tác giả CN Trần, Lâm Biền
Nhan đề Con đường tiếp cận lịch sử. Trần Lâm Biền1, Con đường tiếp cận lịch sử /
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa - Thông tin
Mô tả vật lý 480 tr. ; 24cm
Tùng thư Khoa Du Lịch
Tóm tắt Ông Trần Lâm Biền là người quê gốc ở Nam Định. Xứ Nam- Thành Nam có một truyền thuyết. Đại gia đình Trần Lâm vốn là họ Lâm. Vì một ai đó "khó nuôi" mà phải bán khoán cho "Đức Thánh Trần"..
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Con đường tiếp cận lịch sử
Từ khóa tự do Trần Lâm Biền
Từ khóa tự do Văn hóa - Thông tin
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101954
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173961
0022
004C505C0AC-CD42-4C75-8E49-38D2A1A7E49F
005202009240941
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20200923194054|btdnam|y20200923193109|zpnhiep
082 |bTR-B
082|a959.7
100 |aTrần, Lâm Biền
245 |aCon đường tiếp cận lịch sử. |n1, |pCon đường tiếp cận lịch sử / |cTrần Lâm Biền
260 |aH. : |bVăn hóa - Thông tin
300 |a480 tr. ; |c24cm
490 |aKhoa Du Lịch
520 |aÔng Trần Lâm Biền là người quê gốc ở Nam Định. Xứ Nam- Thành Nam có một truyền thuyết. Đại gia đình Trần Lâm vốn là họ Lâm. Vì một ai đó "khó nuôi" mà phải bán khoán cho "Đức Thánh Trần"..
653 |aLịch sử
653 |aCon đường tiếp cận lịch sử
653 |aTrần Lâm Biền
653 |aVăn hóa - Thông tin
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101954
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101954 Kho Khoa Du lich TR-B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào