Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
720 NG-T
Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu nhà ở sinh thái Đồng Mai Quận Hà Đông :
DDC 720
Tác giả CN Ngô, Mạnh Trung
Nhan đề Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu nhà ở sinh thái Đồng Mai Quận Hà Đông : Luận văn Thạc sỹ Quản lý đô thị & Công trình / Ngô Mạnh Trung; NHDKH PGS.TS Ngô Thắm
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 88 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc về kinh tế, hiện đại hóa đô thị, xứng tầm là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị quốc tế tại khu vực Đông Nam Á. Nằm trong định hướng phát triển quy hoạch tổng thể của Thành phố Hà Nội, quận Hà Đông là một Quận mới được hình thành do địa giới hành chính Hà Nội mở rộng, với lợi thế về hạ tầng, trong những năm gần đây Hà Đông trở thành một trong những khu vực được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cũng như việc triển khai hàng loạt các dự án Quy hoạch chi tiết nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở và giãn dân trong khu vực nội thành Hà Nội Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở sinh thái đáp ứng yêu cầu dân cư khu vực, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, hệ thống hạ tầng xã hội của dự án đầu tư Khu nhà ở cho cán bộ, sỹ quan quân đội có khó khăn về nhà ở tại khu vực Đồng Mai và khu vực lân cận đảm bảo tuân thủ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt và công văn số 1876/VP-QHXDGT ngày 08/04/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Với những lý do trên, đề tài “Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu nhà ở sinh thái Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” thuộc chuyên ngành quản lý đô thị và công trình được lựa chọn với mong muốn để khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường hệ thống hạ tầng xã hội cho dự án đầu tư và khu vực là cần thiết phải thực hiện.
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Quận Hà Đông
Từ khóa tự do Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai
Từ khóa tự do Quản lý xây dựng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502766
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173940
0027
00472694129-177E-4CF8-9973-724B4A5BFA49
005202009041551
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200904015104|bdtmkhue|y20200904011152|zdtmkhue
082 |a720|bNG-T
100 |aNgô, Mạnh Trung
245 |aQuản lý xây dựng theo quy hoạch khu nhà ở sinh thái Đồng Mai Quận Hà Đông : |bLuận văn Thạc sỹ Quản lý đô thị & Công trình / |cNgô Mạnh Trung; NHDKH PGS.TS Ngô Thắm
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a88 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
520 |aThủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc về kinh tế, hiện đại hóa đô thị, xứng tầm là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị quốc tế tại khu vực Đông Nam Á. Nằm trong định hướng phát triển quy hoạch tổng thể của Thành phố Hà Nội, quận Hà Đông là một Quận mới được hình thành do địa giới hành chính Hà Nội mở rộng, với lợi thế về hạ tầng, trong những năm gần đây Hà Đông trở thành một trong những khu vực được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cũng như việc triển khai hàng loạt các dự án Quy hoạch chi tiết nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở và giãn dân trong khu vực nội thành Hà Nội Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở sinh thái đáp ứng yêu cầu dân cư khu vực, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, hệ thống hạ tầng xã hội của dự án đầu tư Khu nhà ở cho cán bộ, sỹ quan quân đội có khó khăn về nhà ở tại khu vực Đồng Mai và khu vực lân cận đảm bảo tuân thủ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt và công văn số 1876/VP-QHXDGT ngày 08/04/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Với những lý do trên, đề tài “Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu nhà ở sinh thái Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” thuộc chuyên ngành quản lý đô thị và công trình được lựa chọn với mong muốn để khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường hệ thống hạ tầng xã hội cho dự án đầu tư và khu vực là cần thiết phải thực hiện.
653 |aQuy hoạch
653 |aQuận Hà Đông
653 |aKhu nhà ở sinh thái Đồng Mai
653 |aQuản lý xây dựng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502766
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvancanbo/ngomanhtrung/ngomanhtrung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502766 Kho Luận văn 720 NG-T Luận văn 1
  1 of 1