Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 LE-D
Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội /
DDC 658
Tác giả CN Lê, Thị Dinh
Nhan đề Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội / Lê Thị Dinh; NHDKH PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 98 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội
Từ khóa tự do Xúc tiến hỗn hợp
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502755
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173920
0027
00410191304-C6A8-480F-B481-8E0D11D36D06
005202008210920
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20200820192047|zdtmkhue
082 |a658|bLE-D
100 |aLê, Thị Dinh
245 |aHoạt động xúc tiến hỗn hợp của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội / |cLê Thị Dinh; NHDKH PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a98 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
653 |aCông ty cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội
653 |aXúc tiến hỗn hợp
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502755
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502755 Kho Luận văn 658 LE-D Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào