Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
345 NG-T
Giáo trình luật hình sự quốc tế /
DDC 345
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thuận
Nhan đề Giáo trình luật hình sự quốc tế / PGS.TS Nguyễn Thị Thuận; GVC Đỗ Mạnh Hồng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 336 tr.
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật hình sự quốc tế
Tác giả(bs) CN GVC Đỗ Mạnh Hồng
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173889
0021
0048E9D8444-FDD6-4596-A533-7D702C7E5563
005202008121420
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200812001935|bdtmkhue|y20200811235948|zdtmkhue
082 |a345|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Thuận
245 |aGiáo trình luật hình sự quốc tế / |cPGS.TS Nguyễn Thị Thuận; GVC Đỗ Mạnh Hồng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a336 tr.
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiáo trình
653 |aLuật hình sự quốc tế
700 |aGVC Đỗ Mạnh Hồng
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhluathinhsuquocte/giáo trình luật hình sự quốc tế_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào