Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 VU-T
Kiểm sát giải quyết các tranh chấp KInh doanh, Thương mại từ thực tiễn Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa /
DDC 343.67
Tác giả CN Vũ, Minh Tuệ
Nhan đề Kiểm sát giải quyết các tranh chấp KInh doanh, Thương mại từ thực tiễn Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa / NHDKH TS Trần Văn Biên
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 77 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác của Viện kiểm sát trong lĩnh vực kinh doanh thương mại ở giai đoạn sơ thẩm. Từ đó đã phân tích, những nguyên nhân của những hạn chế, những vướng mắc, bất cập của pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại; đề xuất phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của Viện kiểm sát nhân dân ở giai đoạn sơ thẩm.
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Tỉnh Thanh Hóa
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp kinh doanh
Từ khóa tự do Thị xã Bỉm Sơn
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502735
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103441
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173536
0027
004289149A6-5BED-486A-8702-D6502D43AD48
005202005271432
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200527003221|bdtmkhue|y20200526212704|zdtmkhue
082 |a343.67|bVU-T
100 |aVũ, Minh Tuệ
245 |aKiểm sát giải quyết các tranh chấp KInh doanh, Thương mại từ thực tiễn Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa / |cNHDKH TS Trần Văn Biên
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a77 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aTrên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác của Viện kiểm sát trong lĩnh vực kinh doanh thương mại ở giai đoạn sơ thẩm. Từ đó đã phân tích, những nguyên nhân của những hạn chế, những vướng mắc, bất cập của pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại; đề xuất phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của Viện kiểm sát nhân dân ở giai đoạn sơ thẩm.
653 |aThương mại
653 |aTỉnh Thanh Hóa
653 |aGiải quyết tranh chấp kinh doanh
653 |aThị xã Bỉm Sơn
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502735
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103441
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/vuminhtue/vuminhtue_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502735 Kho Luận văn 343.67 VU-T Luận văn 1
2 07103441 Kho Khoa Luật 343.67 VU-T Luận văn 2
  1 of 1