Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
657.071 TR-P
Kế toán tài chính 2 /
DDC 657.071
Tác giả CN Trần, Thị Thu Phong
Nhan đề Kế toán tài chính 2 / TS Trần Thị Thu Phong; GS.TS Nguyễn Văn Công
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 525 tr.
Tùng thư BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI GIÁO TRÌNH NỘP LƯU CHIỂU
Tóm tắt trang bị có hệ thống cho sinh viên những kiến thức cơ bản, tổng quát về kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp (DN). Đồng thời, giáo trình này cũng đi sâu một cách có chọn lọc những vấn đề kỹ thuật - nghiệp vụ của kế toán trên các phần hành chủ yếu như kế toán tiền, tiền vay; kế toán quan hệ thanh toán; kế toán dự phòng; kế toán các khoản đầu tư tài chính (ĐTTC); kế toán các hoạt động khác; kế toán vốn chủ sở hữu (VCSH) cùng với lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC). Từ đó, giúp sinh viên nắm được cách thức áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác kế toán tại DN cũng như tiếp tục nghiên cứu các môn học chuyên ngành ở bậc cao hơn.
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Tác giả(bs) CN GS.TS Nguyễn Văn Công
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173418
0021
0044A623C74-D56D-48E3-8CCD-C2FF47DD67D6
005202008121013
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200811201302|bdtmkhue|y20200427194538|zdtmkhue
082 |a657.071|bTR-P
100 |aTrần, Thị Thu Phong
245 |aKế toán tài chính 2 / |cTS Trần Thị Thu Phong; GS.TS Nguyễn Văn Công
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a525 tr.
490 |aBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI GIÁO TRÌNH NỘP LƯU CHIỂU
520 |atrang bị có hệ thống cho sinh viên những kiến thức cơ bản, tổng quát về kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp (DN). Đồng thời, giáo trình này cũng đi sâu một cách có chọn lọc những vấn đề kỹ thuật - nghiệp vụ của kế toán trên các phần hành chủ yếu như kế toán tiền, tiền vay; kế toán quan hệ thanh toán; kế toán dự phòng; kế toán các khoản đầu tư tài chính (ĐTTC); kế toán các hoạt động khác; kế toán vốn chủ sở hữu (VCSH) cùng với lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC). Từ đó, giúp sinh viên nắm được cách thức áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác kế toán tại DN cũng như tiếp tục nghiên cứu các môn học chuyên ngành ở bậc cao hơn.
653 |aKế toán
653 |aKế toán tài chính
700 |aGS.TS Nguyễn Văn Công
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/ketoantaichinh22019/ketoantaichinh2_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào