Giáo trình
420 HO-M
Fundamentals of Practical English Grammar /
DDC 420
Tác giả CN Hoàng, Tuyết Minh
Nhan đề Fundamentals of Practical English Grammar / Hoàng Tuyết Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 273 p.
Tùng thư Giáo trình nộp lưu chiểu
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Định nghĩa
Môn học Ngữ pháp thực hành-7C7119.19
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07111487
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103378
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42201336
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173415
0021
0048030C44C-0CC5-4A0C-BDF4-3E1A83B33434
005202308021111
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20230802111114|btdnam|c20200503203157|ddtmkhue|y20200427192527|znthhanh
082 |a420|bHO-M
100 |aHoàng, Tuyết Minh
245 |aFundamentals of Practical English Grammar / |cHoàng Tuyết Minh
260 |aHà Nội : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a273 p.
490 |aGiáo trình nộp lưu chiểu
653 |aTiếng Anh
653 |aGiáo trình
653 |aNgữ pháp
653 |aĐịnh nghĩa
692|aNgữ pháp thực hành|b7C7119.19
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07111487
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103378
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42201336
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/fundamentalsofpracticalenglishgrammar/fundamentalsofpracticalenglishgrammar_001thumbimage.jpg
890|c1|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07111487 Kho Khoa Luật 420 HO-M Sách Tiếng Việt 1
2 09103378 Kho Khoa Tiếng Anh 420 HO-M Sách Ngoại Văn 2
3 42201336 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 420 HO-M Giáo trình 3
  1 of 1