Giáo trình
420 HO-M
Fundamentals of Practical English Grammar /
DDC 420
Tác giả CN Hoàng, Tuyết Minh
Nhan đề Fundamentals of Practical English Grammar / Hoàng Tuyết Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 273 p.
Tùng thư Giáo trình nộp lưu chiểu
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Định nghĩa
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173415
0021
0048030C44C-0CC5-4A0C-BDF4-3E1A83B33434
005202005041032
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20200503203157|bdtmkhue|y20200427192527|znthhanh
082 |a420|bHO-M
100 |aHoàng, Tuyết Minh
245 |aFundamentals of Practical English Grammar / |cHoàng Tuyết Minh
260 |aHà Nội : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a273 p.
490 |aGiáo trình nộp lưu chiểu
653 |aTiếng Anh
653 |aGiáo trình
653 |aNgữ pháp
653 |aĐịnh nghĩa
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/fundamentalsofpracticalenglishgrammar/fundamentalsofpracticalenglishgrammar_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào