Giáo trình
352.597071 DO-U
Giáo trình soạn thảo văn bản hành chính :
DDC 352.597071
Tác giả CN ĐOÀN, THỊ TỐ UYÊN
Nhan đề Giáo trình soạn thảo văn bản hành chính : (viết mới) / TS ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN
Thông tin xuất bản H. : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI , 2019
Mô tả vật lý 187 TR.
Tùng thư BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Tóm tắt soạn thảo văn bản hành chính là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho người học kiến thứ c về văn bản hành chính và kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính cụ thể như khái niệm, phân loại, yêu cầ u, quy trình ban hành văn bản hành chính; quy tắc sử dụ ng ngôn ngữ để soạn thảo văn bản hành chính, cách thứ c soạn thảo hình thứ c, nội dung biên bản, công văn, tờ trình, báo cáo…
Từ khóa tự do GIÁO TRÌNH
Từ khóa tự do SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173382
0021
004BC8E4C73-E4CE-42FE-BF9A-892BD654C64F
005202004231702
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200423030200|bdtmkhue|c20200422020349|ddtmkhue|y20200422013120|zdtmkhue
082 |a352.597071|bDO-U
100 |aĐOÀN, THỊ TỐ UYÊN
245 |aGiáo trình soạn thảo văn bản hành chính : |b(viết mới) / |cTS ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN
260 |aH. : |bTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI , |c2019
300 |a187 TR.
490 |aBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
520 |asoạn thảo văn bản hành chính là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho người học kiến thứ c về văn bản hành chính và kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính cụ thể như khái niệm, phân loại, yêu cầ u, quy trình ban hành văn bản hành chính; quy tắc sử dụ ng ngôn ngữ để soạn thảo văn bản hành chính, cách thứ c soạn thảo hình thứ c, nội dung biên bản, công văn, tờ trình, báo cáo…
653 |aGIÁO TRÌNH
653 |aSOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/soanthaovanbanhanhchinh/soanthaovanbanhanhchinh_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào