Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-C
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải tại tòa án nhân dân từ thực tiễn tỉnh Nam Định /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thành Công
Nhan đề Giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải tại tòa án nhân dân từ thực tiễn tỉnh Nam Định / Nguyễn Thành Công; GVHD: TS.; Nguyễn Bá Bình
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 91tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải tại tòa án nhân dân nói chung, phân tích thực trạng đề đưa ra một số kiến nghị đề xuất hoàn thiện pháp luật...
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Nam Định
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Hòa giải
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502556
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01502557
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173357
0027
0047DD072AA-8ADF-4912-BEEB-B004F5712FC3
005202005121030
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200511202958|btdnam|y20200327005549|ztdnam
082 |a343.67|bNG-C
100 |aNguyễn, Thành Công
245 |aGiải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải tại tòa án nhân dân từ thực tiễn tỉnh Nam Định / |cNguyễn Thành Công; GVHD: TS.; Nguyễn Bá Bình
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a91tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải tại tòa án nhân dân nói chung, phân tích thực trạng đề đưa ra một số kiến nghị đề xuất hoàn thiện pháp luật...
653 |aThương mại
653 |aTòa án nhân dân
653 |aNam Định
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aHòa giải
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502556
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01502557
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/nguyenthanhcong2/nguyenthanhcong_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502556 Kho Luận văn 343.67 NG-C Luận văn 1
2 01502557 Kho Khoa Luật 343.67 NG-C Luận văn 2
  1 of 1