Luận văn
000 VU-H
Nghiên cứu công nghệ soi bằng tia X quang và cải thiện ứng dụng trong công tác phát hiện thuốc nổ /
DDC 000
Tác giả CN Vương, Văn Hoàng
Nhan đề Nghiên cứu công nghệ soi bằng tia X quang và cải thiện ứng dụng trong công tác phát hiện thuốc nổ / Vương Văn Hoàng; NHDKH TS Lê Văn Phùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 105 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Luận văn giới thiệu về công nghệ soi bằng tia X quang, tìm hiểu cách nhận biết hình ảnh của đồ vật khi được soi chiếu và đưa ra giải pháp cải thiện cách nhận biết hình ảnh thuốc nổ trong công tác an ninh. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Luận văn được thực hiện trong lĩnh vực đặc thù về tia X quang phục vụ cho công tác nghiệp vụ an ninh nói chung và công tác nghiệp vụ Cảnh vệ nói riêng. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được thực hiện theo phương pháp sưu tầm, phân tích các tài liệu, sách báo và trên Internet, tổng hợp các kiến thức thực tế có được để viết. Kết quả nghiên cứu: Đã xây dựng được một ngân hàng cơ sở dữ liệu về hình ảnh các nguồn thuốc nổ cơ bản tại Việt Nam phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.
Từ khóa tự do Các công nghệ soi chiếu
Từ khóa tự do Công nghệ tán xạ ngược
Từ khóa tự do Giải pháp nâng cao chất lượng hình ảnh soi chiếu
Từ khóa tự do Tia X quang
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01501946, 08101399
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172911
0027
004B32074E5-FD9D-4495-8812-4C3936408FFB
005201908151247
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815124705|bdtmkhue|y20190520112903|zdtmkhue
082 |a000|bVU-H
100 |aVương, Văn Hoàng
245 |aNghiên cứu công nghệ soi bằng tia X quang và cải thiện ứng dụng trong công tác phát hiện thuốc nổ / |cVương Văn Hoàng; NHDKH TS Lê Văn Phùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a105 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục tiêu nghiên cứu của đề tài: Luận văn giới thiệu về công nghệ soi bằng tia X quang, tìm hiểu cách nhận biết hình ảnh của đồ vật khi được soi chiếu và đưa ra giải pháp cải thiện cách nhận biết hình ảnh thuốc nổ trong công tác an ninh. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Luận văn được thực hiện trong lĩnh vực đặc thù về tia X quang phục vụ cho công tác nghiệp vụ an ninh nói chung và công tác nghiệp vụ Cảnh vệ nói riêng. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được thực hiện theo phương pháp sưu tầm, phân tích các tài liệu, sách báo và trên Internet, tổng hợp các kiến thức thực tế có được để viết. Kết quả nghiên cứu: Đã xây dựng được một ngân hàng cơ sở dữ liệu về hình ảnh các nguồn thuốc nổ cơ bản tại Việt Nam phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.
653 |aCác công nghệ soi chiếu
653 |aCông nghệ tán xạ ngược
653 |aGiải pháp nâng cao chất lượng hình ảnh soi chiếu
653 |aTia X quang
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01501946, 08101399
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/000/vuongvanhoang/vuongvanhoang_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501946 Kho Luận văn 000 VU-H Luận văn 1
2 08101399 Kho Luận văn 000 VU-H Luận văn 2
  1 of 1