Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.4 HO-T
Giáo trình giao dịch và đám phán kinh doanh /
DDC 658.4
Tác giả CN Hoàng Đức Thân
Nhan đề Giáo trình giao dịch và đám phán kinh doanh / Hoàng Đức Thân (ch.b.), Phạm Thái Hưng, Phan Tố Uyên
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2017
Mô tả vật lý 342 tr.;21 cm
Tùng thư Trường đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt Khái quát những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh: nguyên lí, kĩ năng giao tiếp, tâm lí, văn hoá, kĩ năng đàm phán, tổ chức đàm phán kinh doanh thương mại
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Giao dịch
Từ khóa tự do Đàm phán
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102182
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172530
0021
004A449708C-B484-41AA-8EE4-11CC2B855FE6
005201904040920
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190404092027|zdtktrang
082 |a658.4|bHO-T
100 |aHoàng Đức Thân
245 |aGiáo trình giao dịch và đám phán kinh doanh / |cHoàng Đức Thân (ch.b.), Phạm Thái Hưng, Phan Tố Uyên
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2017
300 |a342 tr.;|c21 cm
490 |aTrường đại học Kinh tế Quốc dân
520 |aKhái quát những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh: nguyên lí, kĩ năng giao tiếp, tâm lí, văn hoá, kĩ năng đàm phán, tổ chức đàm phán kinh doanh thương mại
653 |aKinh doanh
653 |aGiao dịch
653 |aĐàm phán
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102182
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102182 Kho Khoa Kinh tế 658.4 HO-T Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào