Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.8 NG-M
Giáo trình thương mại điện tử căn bản /
DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Minh
Nhan đề Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Nguyễn Văn Minh (ch.b.), Trần Hoài Nam, Chử Bá Quyết
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2011
Mô tả vật lý 399tr.;24cm
Tùng thư Trường đại học Thương mại. Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử
Tóm tắt Trình bày một số kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các nội dung về thị trường, kết cấu hạ tầng, mô hình kinh doanh, giao dịch, thanh toán, vấn đề an toàn, các khía cạnh luật pháp, đạo đức và xã hội, dự án, những lĩnh vực ứng dụng của thương mại điện tử và tương lai của ngành kinh doanh này
Từ khóa tự do Thương mại điện tử
Môn học Thương mại điện tử
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102178
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172526
0021
004D8FA0DEA-3F5F-4B09-9DB4-7D9017EB11F2
005201904021537
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190402153753|zdtktrang
082 |a658.8|bNG-M
100 |aNguyễn Văn Minh
245 |aGiáo trình thương mại điện tử căn bản / |cNguyễn Văn Minh (ch.b.), Trần Hoài Nam, Chử Bá Quyết
260 |aH. : |bThống kê, |c2011
300 |a399tr.;|c24cm
490 |aTrường đại học Thương mại. Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử
520 |aTrình bày một số kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các nội dung về thị trường, kết cấu hạ tầng, mô hình kinh doanh, giao dịch, thanh toán, vấn đề an toàn, các khía cạnh luật pháp, đạo đức và xã hội, dự án, những lĩnh vực ứng dụng của thương mại điện tử và tương lai của ngành kinh doanh này
653 |aThương mại điện tử
690 |aThương mại điện tử
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102178
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102178 Kho Khoa Kinh tế 658.8 NG-M Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào