Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.4 NG-A
Phát triển kỹ năng cá nhân /
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nhan đề Phát triển kỹ năng cá nhân / TS Nguyễn Thị Ngọc Anh (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 135 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Cá nhân
Từ khóa tự do Phát triển kỹ năng
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(3): 11100074-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167726
0021
004EFD2C044-7177-4E2E-A400-40E53A1A702D
005201803211551
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20180321155142|zthaontp
082 |a658.4|bNG-A
100 |aNguyễn, Thị Ngọc Anh
245 |aPhát triển kỹ năng cá nhân / |cTS Nguyễn Thị Ngọc Anh (Chủ biên)
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a135 tr.
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
653 |aCá nhân
653 |aPhát triển kỹ năng
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(3): 11100074-6
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100074 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 658.4 NG-A Giáo trình 1
2 11100075 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 658.4 NG-A Giáo trình 2
3 11100076 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 658.4 NG-A Giáo trình 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào