Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
657.076 NG-C
Bài tập và bài giải kiểm toán đại cương /
DDC 657.076
Tác giả CN Nguyễn, Phú Cường
Nhan đề Bài tập và bài giải kiểm toán đại cương / ThS. Nguyễn Phú Cường(Chủ biên); TS. Nguyễn Phúc Sinh; ThS. Nguyễn Trọng Nguyên
Thông tin xuất bản TP.HCM : Giao thông vận tải, 2010
Mô tả vật lý 193tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kiểm toán
Từ khóa tự do Đại cương
Từ khóa tự do Bài giải
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Phúc Sinh
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162740
0022
004A7345889-2B92-4DE5-80B8-2F4D54FF7F7C
005201703241107
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170324110755|bnamtd|y20170324105930|znamtd
082 |a657.076|bNG-C
100 |aNguyễn, Phú Cường
245 |aBài tập và bài giải kiểm toán đại cương / |cThS. Nguyễn Phú Cường(Chủ biên); TS. Nguyễn Phúc Sinh; ThS. Nguyễn Trọng Nguyên
260 |aTP.HCM : |bGiao thông vận tải, |c2010
300 |a193tr. ; |c19cm
653 |aBài tập
653 |aKiểm toán
653 |aĐại cương
653 |aBài giải
700 |aTS. Nguyễn Phúc Sinh
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/btvabgkiemtoandaicuong/btvabgkiemtoandaicuong_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào